Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων

Καλωσορίσατε στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων Orange Survey

Η υπηρεσία Orange Survey δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει στην αποτύπωση του εκπαιδευτικού έργου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια δίνουν την δυνατότητα της συνεχούς παρακολούθησης και εξέλιξης των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και συνδράμουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, αποτελούν ένα εύκολο, άμεσο, γρήγορο και χρηστικό εργαλείο που δίνει κίνητρο στους φοιτητές ώστε να αυξήσουν την συμμετοχή τους στην διαδικασία αξιολόγησης.  Περισσότερα...

 

Διαθέσιμες Λειτουργίες

Δημιουργία 
ερωτηματολογίων
Διαχείριση κουπονιών
Επεξεργασία 
ερωτηματολογίων
Εκτύπωση λίστας φοιτητών/
κουπονιών
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
εμφάνισης αριθμού
συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων στην ιστοσελίδα
Αξιολογήσεων μαθημάτων
Στατιστικά στοιχεία των
αποτελεσμάτων των
ερωτηματολογίων
 
Συνδεθείτε στην Υπηρεσία