Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤ΄ΕΞ. (63ΓΕ68)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 47 ημέρες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΑ Η΄ΕΞ. (63ΓΕ76)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 47 ημέρες

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ Ν ΑΓΓΛΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤ΄ΕΞ (63ΓΕ81)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 50 ημέρες