Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚ.ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤ ΕΞ. (63ΓΥ08)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 17 ημέρες

ΜΕΘΟΔ.ΔΙΔΑΣΚ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΕΞ. (63ΕΓ82)

Διδάσκων: ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΛΙΟΝΤΟΥ, ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 17 ημέρες

ΜΕΘΟΔΟΛ.ΔΙΔΑΣΚ.ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΕΞ (63ΓΓ11)

Διδάσκων: ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΛΙΟΝΤΟΥ, ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 17 ημέρες