Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Βιομηχανική Φαρμακευτική (2018)


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Ειδικά μαθήματα στη Βιομηχανική Φαρμακευτική (6111)

Διδάσκων: Ευάγγελος Καραλής, Μαρία Βερτζώνη,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2019

Συμμετέχοντες: 4

Επιχειρηματικότητα στη Φαρμακευτική (6112)

Διδάσκων: Γεώργιος Βασιλόπουλος,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2019

Συμμετέχοντες: 3

Εργαστηριακές ασκήσεις στη Βιομηχανική Φαρμακευτική (6110)

Διδάσκων: Χρήστος Ρέππας, Μαρία Βερτζώνη, Ευάγγελος Καραλής, Μοίρα Χριστοφόρου-Συμιλλίδου, Μαριλένα Βλάχου, Παρασκευάς Δάλλας, Γεωργία Βαλσαμή, Αριστείδης Δοκουμετζίδης, Δημήτριος Ρέκκας,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2019

Συμμετέχοντες: 4

Βιομηχανική Φαρμακευτική Πρακτική (6109)

Διδάσκων: Δημήτριος Ρέκκας, Παρασκευάς Δάλλας,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2019

Συμμετέχοντες: 0