Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Θεατρικών Σπουδών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΙΣΤ.ΤΗΣ ΝΕΟΕΛ.ΛΟΓΟ.(Α) (68Θ604)

Διδάσκων: ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ - ΚΑΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΟΥΡΙΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2017

Συμμετέχοντες: 14

ΕΙΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝ ΘΕΑΤΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Β (68Θ028)

Διδάσκων: ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 22/05/2017