Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Ψυχολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ (67ΜΦΛ06)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με κουπόνι,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2019

Συμμετέχοντες: 4

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ (67ΚΦΛ02)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/06/2019

Συμμετέχοντες: 2