Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Φαρμακευτικής


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (52Σ604)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε χθες

Συμμετέχοντες: 25

ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ ΙΙ (52Ζ708)

Διδάσκων: ΑΛΕΞΙΟΣ-ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΛΤΣΑ, ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΑΚΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2018

Συμμετέχοντες: 7

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ Ι (52Ε505Ε)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΙΑΛΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/06/2018

Συμμετέχοντες: 70

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (52Η805Ε)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΪΣ ΠΟΥΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΕΡΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/06/2018